2022. máj. 2.

TARTALOMJEGYZÉK

Ady Endre hosszabb

Áprily Lajos

Arany János hosszabb

Babits Mihály hosszabb

Bajza József

Balassi Bálint

Baróti Szabó Dávid

Batsányi János

Békássy Ferenc

Berzsenyi Dániel

Bessenyei György

Boncza Berta

Czóbel Minka

Czuczor Gergely

Csokonai Vitéz Mihály

Csorba Győző

Dapsy Gizella, Rozsnyay Kálmán

Dayka Gábor

Dsida Jenő

Dukai Takách Judit

Fazekas Mihály

Füst Milán

Garay János

Gérecz Attila

Gyóni Géza

Halotti beszéd

Határ Győző

Heltai Gáspár

Hervay Gizella

Illyés Gyula

Janus Pannonius

Jékely Zoltán

József Attila hosszabb

Juhász Gyula

Kálnoky László

Kányádi Sándor

Karinthy Frigyes

Károlyi Amy

Kassák Lajos

Kazinczy Ferenc rövidebb

Kazinczy Ferenc hosszabb

Képes Géza

Kisfaludy Károly

Kisfaludy Sándor

Kormos István

Kosztolányi Dezső

Kölcsey Ferenc

Kuruc-kori költészet

Madách Imre 

Márai Sándor

Mikes Kelemen

Mécs László

Nadányi Zoltán

Nagy Gáspár

Nagy László

Nemes Nagy Ágnes

Ómagyar Mária-siralom

Pálóczi Horváth Ádám

Petőfi Sándor hosszabb

Pilinszky János

Rab Zsuzsa 

Radnóti Miklós

Reményik Sándor

Rimay János

Romhányi József 

Reviczky Gyula

Sík Sándor

Sinka István

Szabó Lőrinc

Szécsi Margit

Szendrey Júlia naplójából

Szép Ernő

Tandori Dezső

Thaly Kálmán

Tímár György 

Tompa Mihály

Tóth Árpád hosszabb

Tóth Árpád-versek plusz

Váci Mihály

Vajda János

Vas István

Vörösmarty Mihály - hosszabb

Weöres Sándor

Zrínyi Miklós

Könyv-, film-, zenei ajánlások

Versek Március 15-ére